Metoda Mansfield House

- 2F predă limba engleză după metoda elaborată de Mansfield House din Londra. Această metodă se numeşte "instinctive method" (metoda instinctivă).

- Predarea se bazează pe exerciţii practice şi urmează fazele naturale de învăţare a limbii, renunţând la metoda clasică şi focalizând atenţia asupra comunicării încă de la început. În acest mod cursanţii sunt stimulaţi să-şi însuşească limba ca şi cum ar fi limba lor maternă şi pot ajunge să comunice mult mai repede, pentru că nu sunt frânaţi de respectarea regulilor rigide ale gramaticii.

- Acest lucru desigur, nu înseamnă că se renunţă la gramatică, doar că se adoptă o altă strategie de predare, se inversează ordinea: în primul rând se caută să se stimuleze utilizarea limbii după care vor fi aprofundate regulile.

 - Păstrăm ordinea: înţeles, vorbit, citit, scris. Deja de la prima întâlnire predarea se face în limba engleză. Şi materialul didactic din dotare este elaborat conform acestei metode de predare.