Durata Cursuriilor

Durata fiecărui curs este de aproximativ 5 luni. Fiecare nivel este compus din 16 module didactice care vor fi predate în cele 5 luni potrivit zilelor de predare şi a vacanţei din cadrul anului şcolar. Fiecare modul didactic necesită 4 ore de curs. Săptămânal se stabilesc două întâlniri de câte două ore de curs (2x45 minute), la care se pot adăuga eventualele ore de recuperare şi preparare pentru examene, acestea din urmă fiind scutite de orice taxă suplimentară. Ne gândim şi la cursanţii noştri ocupaţi. În cazul absenţei există posibilitatea de a recupera lecţia pierdută, recuperarea făcându-se în grup sau în mod individual şi este deasemenea gratuită.

 

Laboratorul de limbi străine

- Laboratorul de limbi străine, sălile de desfăşurare a cursurilor sunt prevăzute cu un laborator multimedia în care, cu ajutorul calculatorului şi software-ului, fiecare cursant îşi poate îmbunătăţi pronunţia şi să-i fie facilitată partea mai dificilă şi plictisitoare: învăţarea cuvintelor noi.

- Prin imagini, animaţii, cuvintele noi vor fi însuşite fără a fi nevoie de traducerea lor, traducere care constituie principalul obstacol în formarea gândirii în limba straină.