Bazele Holdingului 2F ne trimit înapoi în timp cu 30 de ani în Italia, la Şcoala de Informatică şi de Limbi străine 2F (Scuola 2F). Pe lângă şcoala privată, s-au alăturat alte societăţi în scopul de a întregi şi de a ajuta procesul de învăţământ. Apoi, grupul 2F şi-a extins aria de activitate în diferite domenii. Cu extinderea reţelei de şcoli private în Europa, câmpul de activitate al holdingului s-a extins mai departe, aliniându-se cerinţelor pieţii internaţionale.

Reţeaua internaţională de şcoli 2F a fost înfiinţată de doi fraţi Fernando şi Federico Franchi ("2F") la Firenze şi se ocupă de predarea limbilor străine şi a informaticii. Cu cei 40.000 de cursanţi ai săi este unul dintre cele mai mari institute de învăţământ la nivel european. După Italia, Franţa, Germania, Austria, Elveţia şi Ungaria, din 2007 prin 2F CENTRO FORMATIONE organizează cursuri şi în România.


Cele mai importante firme ale Holdingului 2F sunt:

IMAD - Agenţie imobiliară
DREAM - Investiţii financiare
SIF Finanziaria SPA - Confecţii îmbrăcăminte
Linea Italia - Telecomunicaţii
2F RENT - Închiriere de maşini
Franchi Residence - Activitate în domeniul hotelier Pagina Web
2F Österreich - Organizare de învăţământ în Austria Pagina Web
2F Deutschland - Organizare de învăţământ în Germania Pagina Web
2F America Inc. - Cursuri de limbi străine în Florida
Ecole France Formation - Organizare de învăţămînt în Franţa
2F Swiss - Organizare de învăţământ în Elveţia Pagina Web
2F Hungary - Şcoală de informatică/engleză în Ungaria Pagina Web
2F Multimedia - Editură
CHL - Lider pe piaţa italiană de marketing electronic Pagina Web
Frael - A doua cea mai importantă firmă de produse hardware din Italia(interesată şi în cercetare) Pagina Web